Børnenes faciliteter

Udendørs

Som i alle andre børnehaver er udendørs leg, aktiviteter og udflugter en stor del af hverdagen i Centerbørnehaven. Vi har en stor legeplads, som vi dagligt bruger med børnene.

Der gynges, leges i sandkassen eller ved sandborde, der cykles og ruches og bliver leget i vores legehuse.

Vi dyrker grønsager som peber, tomater mv. som børnene smager på, og som er en del af spise- og mundmotorisk pædagogisk træning.

Derudover gør vi altid meget ud af at tilpasse aktiviteterne til årstiden. Vi kigger efter blomster om foråret, smager på legepladsens frugter og bær om sommeren, ser bladene skifte farve og falde ned om efteråret og kælker og tumler i sneen om vinteren.

Sommetider arrangerer vi også forskellige udendørs aktiviteter eller udflugter sammen med naboinstitutionen Kilden, som giver et positivt afbræk i børnenes dagligdag. 

Legepladser

I Centerbørnehaven har vi en helt særlig legeplads. Legepladsen er udviklet og tilrettelagt i forhold til børnene og deres behov, således at det er et sted, hvor alle børn elsker at lege, være aktive og have det sjovt.

Vi har flere forskellige faciliteter, hvor børnene kan udfolde sig. Vi har en bakke, hvor børnene kan løbe op og ned, som er tilpasset med en gummimåtte, så børnene nemt kan komme op med deres hjælpemidler.

Alting er tilrettelagt, så børnene er så selvhjulpne som muligt på legepladsen. Derfor er alle stier naturligvis også tilpasset efter børnene, så de er brede og store med god plads.

Vores sandkasse er forhøjet, så børnene kan sidde i deres kørestole og lege med sandet og vores legehus er formet som en bus med brede døre, så børnene kan komme ind og rundt omkring i legehuset.

På vores legeplads skal der være plads til alle børnene, så det er et sted, hvor de kan få et afbræk i hverdagen.

Vi arbejder altid på at udvikle legepladsen og skabe nye faciliteter til børnene. Lige nu er vi i gang med at

udvikle det vi kalder ”Venskabsskoven”, som er mødet mellem Centerbørnehaven og nabobørnehaven. I ”Venskabsskoven” vil vi implementere huler og gemmesteder, som bliver en del af begge børnehaven. Hele konceptet udvikles i samarbejde med arkitekter, og vi glæder os rigtig meget til den videre udvikling af projektet. Du kan læse mere om Venskabsskoven her.

Venskabsskoven

Hos Centerbørnehaven arbejder vi altid på at udvikle børnehavens faciliteter. Lige nu er vi i gang med at udvikle det vi kalder ”Venskabsskoven”

Venskabsskoven skal implementeres på legepladsen og er tænkt som en forlængelse af indendørsaktiviteterne fra børnenes klatrerum. Med Venskabsskoven ønsker vi også at nytænke og udvikle arbejdet med inklusion med en fælles naturlegeplads.

Den skal fungere som mødet mellem Centerbørnehaven og naboinstitutionen Kilden. I samarbejde med arkitekter og børn fra begge institutioner har vi skabt ideen til Venskabsskoven. Vi vil implementere huler og gemmesteder, som bliver en del af begge børnehaver og skabe et uderum med plads til fordybelse, samvær og fysisk udfoldelse.

I Venskabsskoven skal der være plads til alle børnene, så det er et sted, hvor de kan få et afbræk i hverdagen, men også hvor de kan udfordres socialt i nye rammer.

Et formål med Venskabsskoven er, at børnene kan spejle sig i børn, der har andre forudsætninger end dem selv. Gennem kendskab til hinanden kan der samtidig nedbrydes fordomme og skabes respekt for forskelligheder.

Når Venskabsskoven er etableret vil det indeholde målrettede pædagogiske aktiviteter i det fælles område, hvor børnene kan lege sammen og udvikle relationer på tværs af børnehaverne.

Skoven skal fungere som et naturligt hegn mellem Centerbørnehaven og nabobørnehaven, så Venskabsskoven er let tilgængelig fra begge institutioner. Det har været børnenes egen idé at skabe huler, som man kan gemme sig i samt rum til venskab i form af zoner, hvor børnene kan mødes i mindre grupper eller sidde i fred med sin nye ven.

Derudover skal der implementeres en forhindringsbane med forskellige niveauer og sværhedsgrader, så alle børn har mulighed for at deltage.

Venskabsskoven bliver et sted, hvor alle børn uanset forudsætninger kan mødes, lege og få et afbræk i hverdagen.

Centerbørnehaven søger:

Pædagog der elsker alt fra udeliv til yoga, og som arbejder for individuelt tilpassede børneforløb > Læs mere her.