Børnenes faciliteter

Indendørs

I Centerbørnehaven har vi et stort fokus på at tilbyde børnene faciliteter, der er tilpasset deres behov, men samtidig også faciliteter, som findes i enhver børnehave.

Vi vægter det sociale og legen mindst ligeså højt som træningen, fordi legen er en afgørende del af børnenes udvikling. Derfor leger vi strukturerede lege som købmand, fødselsdag og te selskab. Pædagogerne sørger for at i gangsætte legene, som også kan bestå af leg med biler, dukker, togbaner, Lego og meget andet, men der er selvfølgelig også plads til fri leg. Et gennemgående fokus i legene er altid at styrke kognitionen. 

Dette sker blandt andet gennem kreative og motoriske aktiviteter.

Vi gør meget ud af at tilpasse de indendørs aktiviteter efter årstider og højtider. Vi klæder os ud til fastelavn, vi sår karse og klipper gækkebreve til påske, og vi laver dekorationer og nissehygge til jul. Alle aktiviteter gøres med barnet når og hvis det giver mening. Ikke alle børn kan deltage i en aktivitet som klippe/klistre, så her prioriterer vi i stedet at give en sanseoplevelse i vores sanserum, et fodbad eller anden aktivitet tilpasset barnets behov.

Ergorum

I vores ergorum foregår ergoterapien med børnene, når træningen ikke foregår på stuerne. Derudover laver vi forskellige aktiviteter med børnene i vores ergorum, hvor vi spiller forskellige spil eller andre bordaktiviteter som tegning, bygning af tårne eller lignende.

Vi har også sansehold i ergorummet, hvor vi har udviklet sansekasser og på den måde stimulerer leg og børnenes sanser.

Cirkler Rød Orange

Sanserum

Vores sanserum er til for at give børnene sanseoplevelser. Det kan have stor betydning for børnene at blive stimuleret i deres bevægelsessans. I vores sanserum har vi en stor seng med kugler, hvor børnene kan ligge og svæve rundt, blive stimuleret og slappe af. Herudover er det et stille rum med dæmpet lys, hvor børnene kan slappe af uden forstyrrelser. Vi har kun 1 eller 2 børn her inde ad gangen.

Vi bruger særligt sanserummet til de børn, der har brug for ro i en periode i løbet af dagen. Flere af børnene hos os er særligt sensitive og har brug for en pause, så de ikke bliver overstimuleret. Det er der plads til i sanserummet.

Yogarum

I Centerbørnehaven har vi et helt særligt yogarum. Her dyrker vi yoga og rytmik på børnenes præmisser. Vi dyrker en særlig form for yoga tilpasset børnene.

Afslapning og yoga er vigtigt for mange af børnene hos os, idet de bruger mange kræfter i løbet af dagen på at komme omkring i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt at give børnene en fysisk pause, hvor de har mulighed for at lade op.

I yogatimen ligger børnene på yogamåtter med tæppe på og dæmpet lys, mens de lytter til lydbøger og afslappende musik. Yoga nedsætter stressniveauet og gør børnene i bedre stand til at klare udfordringer i deres hverdag. Derfor lægger vi stor vægt på, at yogatimen skal være et frirum, hvor der er plads til ro og afslapning.

I yogatimen trænes og stimuleres barnets sanser, men det er også social træning. Børnene får meget ud af at spejle sig i hinanden, udfordre sig selv og prøve at gøre, som de andre børn gør.

Derudover hjælper yogaen børnene med at skabe smidighed og slappe af i muskulaturen. Ved at dyrke yoga og bruge kroppen på andre måde øger børnene også deres kropsbevidsthed. Pædagogerne sørger selvfølgelig altid for, at yogatimen og øvelser foregår, så alle børnenes behov bliver mødt.

Klatrerum

Vi arbejder altid på at udvikle vores faciliteter, implementere nye initiativer og skabe flere og bedre aktiviteter for børnene.

Senest har vi etableret et klatrerum med både klatrevæg og tumlehjørne med støtte fra Elsass Fonden. Rummet er skabt med et ønske om at give mulighed for fysisk udfoldelse i trygge og hjemvante rammer.

Børnenes nye klatrerum tilbyder et univers af aktivitetsmuligheder, der opfordrer til motorisk udfoldelse kombineret med leg og læring i fællesskaber. Klatrevæggen samt vores tumlehjørne er etableret med netop det formål at give børnene en mere aktiv hverdag, hvor den ergo- og fysioterapeutiske behandling kombineres med den pædagogiske indsats.

De sidste mange år har Centerbørnehaven klatret ugentlig på en anden institutions klatrevæg, hvilket har vist os, at klatring giver mulighed for udfoldelse både motorisk, kognitivt, socialt og sansemæssigt.

For børn med kognitive udfordringer, særligt cerebral parese, er en af udfordringerne at danne overblik over det næste skridt, den næste beslutning eller hvordan man kommer videre fra et specifikt sted, eksempelvis på en klatrevæg. Gennem en aktivitet som klatring trænes denne evne.

Børnene stilles hele tiden i en situation, hvor de skal beslutte, hvordan de tager næste skridt og kommer videre på klatrevæggen.

Dermed styrker klatring børnenes kropsfornemmelse samt deres koordineringsevne og koncentration.

I klatrerummet har vi flere børn i gang ad gangen. Erfaring viser nemlig, at det er en stor fordel, når børn med forskellige evner klatrer sammen. Ved at spejle sig i hinanden ser børnene, at det er muligt, at gøre tingene på en anden måde, og derved udfordres børnene i, hvordan de tager det næste skridt.

Flere af børnene hos os har forskellige funktionsnedsættelser, så de eksempelvis kun kan bruge eller har bedst evne i den ene arm. I disse tilfælde bruger børnene ofte den arm, som de har nemmest ved at bruge, men i klatring kræves det, at man bruger begge arme og begge ben. På den måde udfordres børnene til at bruge muskler eller kropsdele, som de ikke ellers bruger.

Udgangspunktet for rummet er, at det skal være muligt for alle børn at deltage og skabe et læringsrum, der kan matche det enkelte barns aktuelle og nærmeste udviklingszone. Derfor har vi naturligvis også hjælpemidler i klatrerummet, herunder en lift, der kan løfte de børn, der ikke har funktion i benene, således, at de kun skal bruge armene.

Yogarum

Salen

I vores store sal kan børnene både udfolde sig i leg og aktiviteter, mens en del af fysioterapitræningen også foregår herinde. Det er en multisal, hvor vi kan foretage mange forskellige ting.

Salen er fyldt med en masse træningsapparater, men også testapparater, som børnene kan bruge til at teste sine evner samt sin fremgang.

Børnebibliotek

Vi har i børnehaven et børnebibliotek med et stort udvalg af bøger og spil til børnene. Her finder børnene selv bøger eller et spil i løbet af eftermiddagen, som de sidder og slappe af med i biblioteket, hvor der er fred og ro til fordybelse.

Legetøj i vindueskarm

Centerbørnehaven søger:

Pædagog der elsker alt fra udeliv til yoga, og som arbejder for individuelt tilpassede børneforløb > Læs mere her.