Det praktiske

Alle medarbejdere

Kernen i Centerbørnehaven er vores medarbejdere. Alle bærer en vigtig del i børnehaven og tager en stor og afgørende del i børnenes hverdag. Pædagoger,

behandlere og medhjælpere danner de faste teams omkring børnene og skaber i samarbejde en hverdag fyldt med tryghed, udvikling og omsorg.

Leder Andreas Borg

Andreas Borg Institutionsleder

Helle Gersdorf Christiansen

Helle Gersdorf Christiansen
Souchef

Liv
Pædagog i Grøn gruppe

mia-galiano-appelquist

Mia
Pædagog i Grøn gruppe

Dorthe Albrechtsen

Dorthe
Pædagog i Rød gruppe

line-wendelboe-larsen

Line
Pædagog i Rød gruppe

heidi-hansen

Heidi
Pædagog i Rød gruppe

Ninette Fangel Larsen

Ninette
Pædagog i Rød gruppe

Christine Helweg

Christine
Pædagog i Grøn gruppe

Tina Ahl Sørensen

Tina
Pædagog i Grøn gruppe

Tine Schrøter

Tine
Pædagog i Grøn gruppe

Maria
Pædagog i Rød gruppe

Hanne Mølgaard

Hanne
Pædagog i Rød gruppe

Maria Dalby Israelsen

Maria
Ergoterapeut

Isabella Møller Pedersen

Isabella
Fysioterapeut

Julie Lyngbo Nielsen

Julie
Ergoterapeut

Mathias From Pedersen

Mathias
Ergoterapeut

Maria-Snefeldt

Maria
Kok

Maria Furgat Rasmussen

Maria
Fysioterapeut

Nicklas Ulrich Priis

Nicklas
Pædagog i Rød gruppe

Camilla Asmussen Bugslag

Camilla
Fysioterapeut

Sascha
Pædagog i Grøn gruppe

Ida Krogh Appelby

Ida
Pædagog i Grøn gruppe

Nye Medarbejdere

Andre medarbejdere
Syv pædagog-medhjælpere

Arbejdsglæde

Hos Centerbørnehaven vægter vi arbejdsglæde højt. Kun med glade og tilpasse medarbejdere kan vi yde den optimale behandling og udvikling samt skabe høj trivsel for dit barn. Derfor betyder det meget for os, at ikke kun børnene, men også alle medarbejdere har gode arbejdsforhold i børnehaven.

I 2023 og 2024 er Centerbørnehaven blevet kåret blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser® på tværs af alle brancher i størrelseskategorien 20-49 medarbejdere. Det er en kåring, som vi er utrolig stolte af, og som vi vil arbejde hårdt for fortsat at beholde. Hos Centerbørnehaven vil vi nemlig være intet mindre end iblandt Danmarks Bedste Arbejdspladser og dermed et ”Great Place to Work”.

En Great Place to Work-certificering er anerkendelsen af en god arbejdskultur. En anerkendelse, som vi er stolte og beærede over. Vi arbejder konstant med at sikre en god arbejdskultur i Centerbørnehaven, så det er et rart sted at være for alle medarbejdere, og derfor betyder det meget at få denne anerkendelse. Du kan læse mere om Great Place to Work her: greatplacetowork.dk

Det er vores pædagoger, behandlere og medhjælpere, der danner de faste teams omkring hvert barn i børnehaven og dermed skaber en tryg hverdag.

Det er essentielt, at vi har dygtige medarbejdere, og derfor prioriterer vi det højt, at der er mulighed for faglig udvikling.

Danmarks bedste arbejdsplads logo

”Det er nødvendigt med et kontinuerligt fokus på de rammer, som giver medarbejderne mentalt overskud og tid til faglig udvikling. Det er afgørende for vores faglige kvalitet og vores evne til at skabe et højt fagligt læringsmiljø for børn.”

Institutionsleder, Andreas Borg

Medarbejderne er kernen i Centerbørnehaven, for uden dem ville vi ikke kunne tilbyde den hverdag, som vi værner om. En hverdag, som er tryg og fyldt med gode oplevelser, omsorg og udvikling. Ingen medarbejder er vigtigere end andre, for vi har både brug for de dygtige pædagoger, men også de kompetente behandlere for at sikre det tværfaglige arbejde, som bidrager til børnenes udvikling.

Ledelsen

Centerbørnehavens ledelse består af Andreas og Helle. Andreas er børnehavens leder, mens Helle er souschef. Ledelsen er valgt af bestyrelsen for at sikre, at den overordnede målsætning for børnehaven realiseres med høj faglighed, entusiasme og kvalitet.

Læring, udvikling og forandringsparathed er afgørende for kvaliteten i Centerbørnehavens professionelle

ydelser, og det er ledelsens opgave at sikre disse parametre hos børnehavens personale.

Ledelsen fastlægger i samråd med bestyrelsen de overordnede mål og visioner for børnenes hverdag hos os samt for Centerbørnehavens fremtid.

Bestyrelsen

Centerbørnehavens bestyrelse består af både forældre, medarbejdere og ledelsen samt repræsentanter fra CP Danmark. Centerbørnehaven er en selvejende institution, hvilket betyder, at bestyrelsen fungerer som det øverste organ i børnehaven.

Dermed ligger alle overordnede beslutninger hos bestyrelsen, hvorfor det er væsentligt, at også forældrene har en rolle i bestyrelsen. På denne måde får de en særlig indsigt i børnehaven og tager en aktiv del i udviklingen, driften og ikke mindst børnene.

Den nuværende bestyrelse består af:

 • Rikke Tingleff/Formand
  – mor til Laura valgt i 2021, på valg i 2023
 • Jacob Egvang Block/bestyrelsesmedlem
  – far til Kaya 2021 på valg i 2023
 • Cæcilie Nisbeth udpeget af CP Danmark
  – ikke på valg
 • Connie Petersson udpeget af CP Danmark
  – ikke på valg
 • Tine Schröter – personalerepræsentant og AMR
 • Maria Dalby Israelsen – personalerepræsentant

Suppleanter

 • Tenna Ransby Friedrichsen
  – mor til Elisa 2020
 • Mikkeline Kirsten Kaas-Larsen
  – mor til Birk 2020

Tilsyn og rapporter

Her kan du læse om vores arbejde – de tanker og visioner vi har, for at gøre Centerbørnehaven til et godt sted at være for dit barn.

Al dokumentation ligger som pdf-dokumenter.

Vores historie

Centerbørnehaven er et særligt dagtilbud hvilket betyder, at dit barn skal visiteres for at få plads hos os.

Hvis dit barn allerede går i en dagsinstitution eller dagpleje er det op til personalet samt andre relevante fagfolk at vurdere i samarbejde med dig, om en plads hos os er det rigtige for dit barn.

Hvis dit barn passes hjemme eller ikke endnu har været parat til dagsinstitution, skal du som forælder rette henvendelse til en sundhedsplejerske eller andre fagfolk i dit lokalområde, der skal foretage

en vurdering. Hvis denne vurdering viser, at et særligt dagstilbud er den rette løsning for dit barn, så indstiller en sagsbehandler i din kommune i samarbejde med jer som forældre barnet til et sådant dagstilbud.

Herefter skal indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg bestående af forskellige fagfolk.

Hvis dit barn bliver visiteret til en plads hos os, så står vi klar til at tage imod med åbne arme.

Centerbørnehavens historie

1952

Etableres som hospitalsbørnehave og ortopædisk klinik på Hans Knudsens Plads

1964

Flyttes til Borgervænget

1978

Hospitalsbørnehaven og ortopædisk klinik overgår til Rigshospitalet

1992

Etableres som en selvejende daginstitution, under tag med Hvidovre Hospitals Børneambulatorium §21

2010

Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Hospital og Centerbørnehaven ophører.
Børneambulatoriet flytter til Hvidovre Hospital. Centerbørnehaven lejer de fraflyttede lokaler

2021

Rigshospitalet sælger ejendommen til Københavns Kommune

Centerbørnehaven søger:

Pædagog der elsker alt fra udeliv til yoga, og som arbejder for individuelt tilpassede børneforløb > Læs mere her.