Børnene

Her er vores målgruppebeskrivelse

Centerbørnehaven er både specialinstitution, vuggestue og børnehave. Vi er et unikt sted, der med fokus på tværfaglighed, livsglæde og de rette faciliteter har plads til børn mellem 0 og 7 år med forskellige udfordringer som cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, genfejl, sjældne sygdomme og erhvervede hjerneskader.

Fælles for alle børnene hos os er, at de har et fysisk handicap, forsinket eller permanent, og nogle har kognitive udfordringer. De kognitive vanskeligheder kan være både i større eller mindre grad og kan være vanskeligheder inden for mange forskellige områder. 

Det er f.eks. sprog, syn, opmærksomhed, hukommelse og bevægelighed. Uanset vanskeligheder, så har alle børnene et behov, og det er vores opgave i børnehaven at imødekomme disse. Derfor sørger vi for at skræddersy det enkelte barns hverdag.

Med vores omfavnende og professionelle personale samt vores faste behandlere implementerer vi ud fra behov og mål for barnet træning og udvikling i hverdagen. Det betyder, at I kan være familie, når I kommer hjem fra arbejde og børnehave. 

Læs om sjældne sygdomme her: 

Læs om cerebral parese her:

Læs om muskelsvind her: 

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er en central del af arbejdet i børnehaven. Det tætte samarbejde mellem forældrene og de ansatte i institutionen er afgørende for at sikre barnets trivsel, udvikling og læring, og derfor går vi altid meget op i at være i tæt dialog med forældrene.

En stor del af barnets udvikling ligger i vores hænder i børnehaven. Derfor er det væsentligt, at forældre, pædagoger og behandlere er enige om, hvilke mål der skal sættes for det enkelte barn samt hvordan målene skal nås. Gennem tæt dialog fastsætter vi de mål, som både vi i børnehaven og forældrene i hjemmet arbejder mod.

På ugentlig basis foregår dialogen primært gennem Børneintranettet AULA og telefonisk, hvor vi er til

rådighed for forældre. Vi er ekstra opmærksomme på kommunikation via disse kanaler, da mange børn kommer til og fra børnehaven med buskørsel, og vi dermed ikke møder forældrene fysisk på daglig basis. På AULA deler vi nyheder og statusopslag fra børnehaven, og vi sender også billeder af børnenes aktiviteter i børnehaven.

Udover den daglige dialog med forældrene har vi løbende forældremøder, skoleplaceringsmøder og statusmøder, hvor en vurdering af barnets funktionsevne drøftes og der fastlægges mål samt en plan for den indsats, der skal ske i institutionen såvel som i hjemmet.

Udtalelser fra nogle af forældrene om os

Mange af børnene er hos os i Centerbørnehaven i mange år. Nogle starter inden de fylder 1 år og bliver hos indtil de skal videre til skole når de er 6-7 år. Det betyder naturligvis, at vi skaber en tæt relation til børnene samt deres

forældre gennem det tætte samarbejde. Derfor betyder det meget for os, når også forældre og børn har været glade for hverdagen hos os i børnehaven.

”Vi er dybt taknemmelige for de sidste 5 år i børnehaven. Liv har elsket at tage i børnehaven om morgenen, og hun har været glad, når hun kom hjem igen. Livet er lettere, når ens børn trives og er glade. Det har i hjulpet os med. Vi ved, at I i Centerbørnehaven har været med til, at Liv er kommet sig så godt efter blodproppen. Især fordi i tværfagligt har grebet hende og os, så vi kunne ’komme os’ og ’overtage’ styringen igen.”

Kærlig hilsen
– Kasper, Julie og Liv

”Tak for alt det i har gjort og gør for James. Siden James er startet ved jer, har vi fået en helt anden dreng. Han har rykket sig ekstremt og bevæger sig, snakker og udfordrer sig selv (og os). Det betyder meget for os, at James er et sted, hvor der er plads til ham og hans diagnose, som ingen rigtig kan fortælle os konsekvenserne af – hverken for nu eller fremtiden. I den situation er det fantastisk at have jer som en trykhavn i et ukendt farvand, hvor ingen spørgsmål er for dumme, og hvor i bare er klar til at prøve noget andet, hvis det første ikke giver resultat.

I har fænomenalt overskud og gåpåmod i forhold til at udfordre ham til nye ting, selvom det kan kræve overtalelse. Vi har heldigvis næsten et år tilbage inden vi skal sige farvel, og det år vil vi nyde.”

Knus James og hans forældre
– Nana og Andreas

”Hvis Viola er utryg, får hun ikke noget ud af sin træning, fortæller Maria og Dennis, mor og far til Viola.Og derfor var det en befrielse, da Viola startede i Centerbørnehaven, da træningen her er en integreret del af hverdagen”” (alle ergo-og fysioterapeutiske samt bandagist indsatser er samlet på et sted, red). For at varetage Viola og de andre børns specielle behov har Centerbørnehaven højt specialiserede pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat. Og det gør, at Maria, mor til Viola, føler, at hendes datter er i trygge og fagligt dygtige hænder.”

Hilsner
– Viola, Maria og Dennis

Sådan får dit barn plads hos os

Centerbørnehaven er et særligt dagtilbud hvilket betyder, at dit barn skal visiteres for at få plads hos os.

Hvis dit barn er i en daginstitution eller dagpleje, er det op til visitationen i København at vurdere i samarbejde med dig, om en plads hos os skønnes det rigtige for dit barn.

Hvis dit barn passes hjemme eller ikke endnu har været parat til daginstitution, skal du som forælder rette henvendelse til en sundhedsplejerske eller andre fagfolk i dit lokalområde, der skal foretage en vurdering.

Hvis denne vurdering viser, at et særligt dagtilbud er den rette løsning for dit barn, så indstiller en sagsansvarlig fagperson i din kommune i samarbejde med jer som forældre barnet til et sådant dagtilbud.

Herefter skal indstillingen vurderes og der træffes en afgørelse af et tværfagligt visitationsudvalg på specialområdet i København bestående af forskellige fagfolk.

  • Dreng med legetøjstraktor

Hvis dit barn bliver visiteret til en plads hos os, så står vi klar til at tage imod med åbne arme.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Centerbørnehaven søger:

Pædagog der elsker alt fra udeliv til yoga, og som arbejder for individuelt tilpassede børneforløb > Læs mere her.