Visitation

Sådan bliver dit barn visiteret til Centerbørnehaven

"Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig, som forælder, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.

Hvis dit barn passes hjemme, retter du, som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet, som vurderer, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.

Hvis det vurderes, at et særligt dagtilbud kan være en løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, dit barn til et særligt dagtilbud, i samarbejde med institutionen og dig som forælder. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog, en fagperson fra det lokale område og fagfolk fra Fagligt Center, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen."

Kilde: Københavns kommunes hjemmeside 

Hvis du har et barn med særlige behov, som passer til Centerbørnehavens målgruppe, er du altid velkommen til at ringe og høre nærmere om institutionen og evt. aftale et besøg.