Nye forældre

Velkommen til Jer nye forældre

Indkøring
Når Jeres barn starter i Centerbørnehaven, starter vi altid med en indkøring. Inden I starter, laver I sammen med barnets kontaktpædagog, en aftale om hvordan indkøringen kommer til at foregå de første par dage. Børn er forskellige og derfor er indkøringen også individuelle. Ofte vil I, de første par dage, blot være et par timer i institutionen og ud fra barnets behov vil der blive lagt en videre plan for indkøringen. Barnet skal se omgivelser og personaler an og det gøres tryggest ved far eller mor ved barnets side. Det vil i starten være kontaktpædagogen eller anden fast pædagog fra stuen, som er sammen med barnet. Terapeuterne kommer og hilser, men tager først barnet til behandling, når barnet er tryg på stuen og ved situationen. Vores erfaringer fortæller os at en indkøring typisk tager 7-14 dage. 

START-Pakke
Starten i en ny institution vil altid løbende give mange nye informationer. Det er der også i Centerbørnehaven. Man er fokuseret på at ens barn har det godt og husker måske ikke alt det man får fortalt. Derfor har vi samlet en masse information i en "START-Pakke". I denne kan du bl.a. finde vejledning til at logge på Intranettet, hvad gør jeg hvis mit barn er sygt, telefonnumre til stuerne, information om buskørslen, information om medicingivning og meget andet. Vi håber denne kan hjælpe dig godt igang, men husk, at du må altid spørge hvis der er noget du er i tvivl om.

Velkomstfolder
Ud over START-Pakken, får du og dit barn en "Velkomstfolder", med lidt billeder af aktiviteter og personalet på den stuen, som dit barn skal starte på. Så kan I hjemme læse denne sammen, så der er lidt genkendeligt når I starter.


Medbring
Medbring gerne i de første dage: Ekstratøj til barnets kurv, evt. sut/sovedyr, overtøj efter vejret og billeder af barnets nære relationer (fx mor, far, søskende, kæledyr. For nogle kan det være et billede af bedsteforældre) og evt. billeder af noget andet, der har betydning for barnet, som et ynglings legetøj/bamse, legeplads eller hvad I finder barnet er glad og tryg ved. Billederne bruger vi til at lave en lille bog, som barnet kan have liggende og vi kan læse i børnehaven. En bog barnet finder tryghed i.

 

Kommunikation i Centerbørnehaven

Centerbørnehaven vægter vi samarbejdet med forældrene højt, dette kræver en god kommunikation.


Forældremøder
2 gange om året afholder vi forældremøder. Vi veksler mellem at have fokuset på stuerne og dagligdagen og større eller mindre oplæg om emner der rører sig i forældregruppen eller tiden. Det kunne fx være oplæg om forældresmarbejde, robusthed ifht det kommende skolebarn, problematiker omkring spisning eller et oplæg fra en voksen med et handicap, der kan give et indblik i sin hverdag og barndom.

Statusmøder
1 gang om året afholdes statusmøde på det enkelte barn. Her deltager forældrene og teamet omkring barnet og eventuelt kommunen

Inden statusmødet fremsendes Statusrapport og ICFCY. ICFCY'en beskriver barnets funktionsevne og funktionsnedsættelse sat op mod barnets alder. På mødet taler forældrene og teamet om hvordan det går med barnet, hvor det rykker, hvad der er svært og sammen opsættes der fokusområder og SMART-mål for den kommende periode. Ved at dette gøres i fællesskab, sikres det at der er en "rød tråd" for barnet mellem hjem og institution. Det betyder også at vi med respekt og anerkendelse for hinanden, kan give barnet den støttte og opbakning, som barnet har brug for.

Den daglige kommunikation
Den daglige kommunikation foregår enten i børnehaven, hvis I som forældrer, selv henter og bringer jeres barn. 
Da mange børn har buskørsel, foregår kommunikationen gennem Børneintranettet eller telefonisk når der er behov for dette. 
Da flere af børnene er kommunikative svage, er det vigtigt, at I som forældrer skriver til institutionen, hvis barnet har haft en svær morgen, skriver hvad barnet fx har lavet i weekend eller hvis der sker noget ekstraordinært. Dette gør, at det er muligt for personalet, at tale med barnet om det hjemlige og trygge, samt gøre det nemmere at møde barnet, der hvor barnets behov er lige netop den dag. 
Det samme gælder den anden vej. I har som forældre også behov for at vide hvordan barnet har det og hvad vi laver. Vi skriver dagligt et "nyhedsopslag" om hvad der er sket i børnehaven. Nogle dage vil de fleste børn være nævnt, andre dage er det mere hvilke aktiviteter vi har lavet den pågældende dag. Vi lægger løbende billeder op, som I kan se med jeres børn og tale om hverdagen omkring.
Derudover skriver eller ringer vi selvfølgelig hvis der sker noget I som har behov for at vide og barnets kontaktpædagog vil også skrive løbende omkring barnets trivsel og hverdag. 

Kom ind og deltag
I er, som forældre, altid velkomne til at komme ind og deltage i huset - dog på børnenes præmisser.
Det kan være at I er med til behandling eller kommer ind og deltager i frugten eller en morgensamling. Ring og spørg om det passer ind i dagen, så finder vi ud af det eller aftaler en anden dag. Nogle børn kan rumme at deres forældre er på stuen, andre kan ikke. Hvis du er i tvivl, så tag en snak med dit barns kontaktpædagog, og find sammen ud af om det er en god ide at du kommer på besøg.