Åbningstider

Centerbørnehaven åbner kl. 8.00 og lukker kl. 16.00.

 

Det er dog kun muligt for halvdelen af de indskrevne børn at benytte pladsen til 

kl. 16.00. Fordeling af de sene pladser til kl. 16.00, planlægges en gang om året i august mdr. eller ved barnets opstart, ud fra forældrenes ønsker og behov.

 

Det er bestyrelsen der har fastsat følgende principper for tildeling af sene pladser: 

Eneforsørger, arbejdstid, transporttid til arbejde og ligelig fordeling af lukketider forældrene imellem.

For at så mange forældre som muligt kan få deres ønsker/behov om en sen plads opfyldt, er det kun muligt at ønske 4 dage om ugen.

 

Vi gør, det bedste vi kan, for at imødekomme jeres ønsker.