Tværfaglighed

I Centerbørnehaven er der et tværfagligt team omkring hvert enkelt barn, som består af en kontaktpædagog, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Kontaktpædagogen tager imod barnet når det starter i børnehaven, samt står for indkøringen. Derefter er der kontaktpædagogen som har kontakten til forældrene, sikrer at der trænes efter bestemte mål og fokusområder på stuen, samt deltager i forskellige tvær- og monofaglige møder omkring barnet. Kontaktpædagogen, fysioterapeuten og ergoterapeuten arbejder tæt sammen ift. Barnets udvikling. Der sikres, at det der er fokus på omkring barnets udvikling på stuen, også er i fokus i fysio- og ergoterapien, samtiding med, at det der trænes i fysio- og ergoterapien også bliver en del af dagligdagen på stuen.

Der er et tæt samarbejde med forældrene, som er med i alle beslutninger omkring deres barns udvikling. De målsætninger barnet har for træning, er altid noget som forældrene har fundet frem til sammen med teamet, således at der arbejdes fælles mod et mål – både hjemme og i børnehaven. Forældrene deltager i træninger i Centerbørnehaven, hvor forældre og terapeuter sammen sikrer en ensformig tilgang til barnets træning.

Derudover samarbejdes der med andre faggrupper, herunder talepædagog og psykolog som er fast i børnehaven et par gange om ugen. Er der f.eks. behov for, at barnet introduceres til et kommunikationsredskab, er talepædagogen med til at finde frem til det bedste kommunikationsredskab for netop det barn.

Både fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger har en række test og dokumentationsopgaver for at sikre viden om det enkelte barns udvikling. Eksempler på test og dokumentationsopgaver er bl.a. ICF-CY, (WHO's internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand for børn og unge), CPOP (Cerebral Parese OpfølgningsProgram) og Bayley test (beregnet til screening af kognitiv, fin- og grovmotorisk udvikling hos spædbørn og mindre børn og DPU (dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse på otte udviklingsområder, bl.a. opmærksomhed, hukommelse og sociale kompetencer). 

Fysioterapi

Formålet med den fysioterapeutiske intervention er gennem træning (leg), at stimulere og udvikle barnets grov- og sansemotoriske potentiale, med henblik på at fremme barntes daglige færdigheder, og gøre barnet så selvhjulpen som muligt. 

Ergoterapi

I den ergoteapeutiske intervention lægges der vægt på den finmotoriske, sonsoriske og mundmotoriske udvikling, samt på at styrke og/eller kompensere for barnets udfordringer i dagligdagen.

Pædagogik 

Den pædagogiske praksis har frem for alt til formål, at skabe en god og tryg barndom, samt at støtte barnet i at opnå dets fulde udviklingspotentiale. Kontaktpædagogen tager højde for det enkelte barns fysiske, socio-emotionelle og kognitive niveau og tilrettelægger aktiviteter i tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuten.
front