Side 1

Specialinstitution, vuggestue og børnehave

CENTERBØRNEHAVEN

Side 2

Specialinstitution, vuggestue og børnehave

CENTERBØRNEHAVEN

Side 3

Specialinstitution, vuggestue og børnehave

CENTERBØRNEHAVEN

Side 4

Specialinstitution, vuggestue og børnehave

CENTERBØRNEHAVEN

previous arrow
next arrow

Vi har ledige pladser!
Centerbørnehaven har til formål at sikre barnets udvikling og trivsel og støtte barnet i at opnå dets fulde potentiale.

Målgruppen i Centerbørnehaven er børn i alderen 0 - 7 år med bl.a. cerebral parese (CP), muskelsvind, rygmarvsbrok og erhvervede hjerneskader.

Centerbørnehaven er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune. Vi er underleverandør til Centeret for erhvervet hjerneskade, og er et højt specialiseret tilbud som bl.a. yder vejledning i VISO sager. Fysisk har vi til huse i København på ydre Østerbro, og indskriver børn fra hele Storkøbenhavn.

Børnehaven er normeret til 40 børn hvoraf Københavns kommune har 26 pladser, og de resterende pladser er til omegnskommuner. Vi har børn i alderen 0-7 år. Vi har højt specialiserede pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Alle medarbejdere er top engageret i at få skabt de bedste udviklingsbetingelser for jeres barn.

Vores tætte samarbejde med Elsass fonden og CP Danmark er med til at sikre et kontinuerligt højt fagligt niveau. I har som forældrene mulighed for høj medinddragelse og er vigtige i det tværfaglige arbejdet omkring jeres barn.

Hvis man som kommune køber en plads hos os, vil vi være et samlet holistisk tilbud for barnet og familien, vi står til rådighed for, hvad familien kunne have brug for. Det betyder for Jer, som kommune, at vi støtter og vejleder familien hele vejen rundt omkring barnet, så de aldrig står alene.

I det daglige tilrettelægges aktiviteter, der tager højde for det enkelte barns fysiske og kognitive niveau. Vi arbejder med en struktureret hverdag, hvor daglige rutiner skaber en genkendelighed og tryghed for barnet. Hverdagen i Centerbørnehaven ligner så vidt muligt hverdagen i en almindelig institution, med leg, ture og fællesaktiviteter. Som en del af dagligdagen i Centerbørnehaven, tilrettelægges en individuel træningsindsats gennem ergo- og fysioterapi i børnegruppen, som har til formål at udvikle og optimere barnets motoriske og kognitive udvikling, så det bliver så selvhjulpent som muligt. Mange af børnene i Centerbørnehaven har i større eller mindre grad vanskeligheder indenfor opmærksomhed, arousal, sprog og/eller hukommelse. Derfor tages der i dagligdagen højde for børnenes forskellige kognitive, fysiske og sociale udfordringer og kompetencer. Dette gøres gennem tværprofessionelt samarbejde mellem specialpædagoger, ergo- og fysioterapeauter og forældre.

Det siger forældrene om os...

Kasper, Liv og Julie

Kasper, Liv og Julie

Vi er dybt taknemmelige for de sidste 5 år i børnehaven.

Liv har elsket at tage i børnehaven om morgenen og hun har været glad når hun kom hjem igen. Livet er lettere, når ens børn trives og er glade. Det har I hjulpet os med.

Vi ved, at I i Centerbørnehaven har været med till, at Liv er kommet sig så godt efter blodproppen. Især fordi I tværfagligt har grebet hende og os, så vi kunne ’komme os’ og ’overtage’ styringen igen.

KH Kasper, Liv og Julie

Kasper, Liv og Julie

Kasper, Liv og Julie

Vi er dybt taknemmelige for de sidste 5 år i børnehaven.

Liv har elsket at tage i børnehaven om morgenen og hun har været glad når hun kom hjem igen. Livet er lettere, når ens børn trives og er glade. Det har I hjulpet os med.

Vi ved, at I i Centerbørnehaven har været med till, at Liv er kommet sig så godt efter blodproppen. Især fordi I tværfagligt har grebet hende og os, så vi kunne ’komme os’ og ’overtage’ styringen igen.

KH Kasper, Liv og Julie

Individuelle mål

Vi sætter mål for dit barn. Børnehaven er specialiseret i at sætte mål for det enkelte barn. Et fast team omkring barnet, består af pædagog, fysio- og ergoterapeaut, sammensætter må for det enkelte…

Trygge rammer

Her kan du trygt aflevere dit barn! I Centerbørnehaven tilrettelægger vi dagen for dit barn. Med specialpædagogik, fysioterapi, ergoterapi og talepædagogisk bistand, sørger vi for at dit barn får de…

Dagens gang og aktviteter

 • Her kan I få et indblik i hvilke aktiviteter der kan foregå i løbet af en dag i Centerbørnehaven. Det vil altid være individuelt fra barn til barn, hvilke aktiviteter vi laver. I Centerbørnehaven vægter vi det sociale og legen højt. I dagligdagen, leger vi små strukturerede rollelege, som fx købmand, fødselsdag, te selskab. Vi leger med biler, dukker, togbaner, magneter og meget andet. Vi spiller spil, lægger puslespil, laver små lege og opgaver der styrker kognitionen og vi tegner, maler og er kreative. Der synges, holdes samlinger og læses højt. Børnene hjælpes til at blive så selvstændige som muligt når vi øver ADL situationer, som fx når vi går på legepladsen og alle skal have deres tøj på. Vi har en skøn legeplads med masser af plads. Her gynger vi, leger med sand enten i sandkassen eller ved vores sandborde. Vi cykler, rutcher, går på opdagelse i naturen og leger i legehusene eller vores populære stationære biler og ”Harbirk bus”

 • Her kan I få et indblik i hvilke aktiviteter der kan foregå i løbet af en dag i Centerbørnehaven. Det vil altid være individuelt fra barn til barn, hvilke aktiviteter vi laver. I Centerbørnehaven vægter vi det sociale og legen højt. I dagligdagen, leger vi små strukturerede rollelege, som fx købmand, fødselsdag, te selskab. Vi leger med biler, dukker, togbaner, magneter og meget andet. Vi spiller spil, lægger puslespil, laver små lege og opgaver der styrker kognitionen og vi tegner, maler og er kreative. Der synges, holdes samlinger og læses højt. Børnene hjælpes til at blive så selvstændige som muligt når vi øver ADL situationer, som fx når vi går på legepladsen og alle skal have deres tøj på. Vi har en skøn legeplads med masser af plads. Her gynger vi, leger med sand enten i sandkassen eller ved vores sandborde. Vi cykler, rutcher, går på opdagelse i naturen og leger i legehusene eller vores populære stationære biler og ”Harbirk bus”.

  De følgende aktiviteter er nogle af de gruppeaktiviteter vi har tilbudt på stuerne og på tværs af huset, efter behov:

  • Rytmik
  • Tigertræning
  • Yoga
  • Dialogisk læsning
  • Klatring
  • Bål (Både internt og eksternt med naboinstitutionen Kilden)
  • Udeliv (Både internt og eksternt med naboinstitutionen Kilden)
  • Sansehold
  • Storegruppe
  • Afslapning
  • Cykelhold
  • Sproggrupper

Sådan bliver dit barn visiteret til Centerbørnehaven

Hvis dit barn går i en daginstitution eller dagpleje, vurderer personalet i barnets institution og andre relevante fagfolk i samarbejde med dig, som forælder, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.
Hvis dit barn passes hjemme, retter du, som forælder henvendelse til sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet, som vurderer, om dit barn kan have gavn af en plads i et særligt dagtilbud.

Hvis det vurderes, at et særligt dagtilbud kan være en løsning for dit barn, indstiller en sagsbehandler, fra det lokale område, dit barn til et særligt dagtilbud, i samarbejde med institutionen og dig som forælder. Indstillingen vurderes af et tværfagligt visitationsudvalg.
Visitationsudvalget består af institutionsledere, en læge, en psykolog, en talepædagog, en fagperson fra det lokale område og fagfolk fra Fagligt Center, der på et kvalificeret grundlag vurderer indstillingen."

Personale

Andreas Borg

Leder: ab@centerbh.dk

Helle Gersdorf Christiansen

Souchef

Trine

Pædagog på Spirerne

Mia

Pædagog på Søhestene

Marianne

Pædagog på Søhestene

Line

Pædagog på Søhestene

Heidi

Pædagog på Blæksprutterne

Ninette

Pædagog på Blæksprutterne

Christine

Pædagog på Blæksprutterne

Tina

Pædagog på Blæksprutterne

Tine

Pædagog på Blæksprutterne

Eva

Pædagog på Blæksprutterne

Hanne

Pædagog på Blæksprutterne

Maria

Ergoterapeut

Gitte

Fysioterapeut

Elva

Fysioterapeut

Mathias

Ergoterapeut

Jeana

Kok

Mathias

Pædagogmedhjælper

Tue

Pædagogmedhjælper

Traditioner

I Centerbørnehaven følger vores traditioner årets gang og højtider. Derudover har vi løbende fokus på årstiden, som fx kigge efter forårets blomster, smage på sommerens bær og frugter som vi har på legepladsen, se på bladene der skifter farve og falder ned i efteråret, samt kælker og tumler i sneen, hvis vi er så heldige at vinteren bringer sne. Vi holder fastlavn, sår vi karse, klipper og pynter fx kaniner eller æg til påske. Vi holder blomsterdag i den tidlige sommer. Bondegårdstur, sommerfest og hygger os med Lucia, nisser og forældrehygge til jul.

Det er som i så mange andre vuggestuer/børnehaver, at vi tit laver kreative ting i forbindelse med årstider og højtider. Dog gøres dette kun med barnet, hvis det for barnet giver mening. Fx kan det prioriteres at et svært handicappet barn ikke skal klippe/klistre, men i stedet have en god sanseoplevelse i vores sanserum, have et fodbad eller anden aktivitet som barnet profiterer mere af.